Allmän info

Visa hänsyn
Tänk på att du har grannar, som kanske behöver sova när du är ledig.

Värme
Om ni vädrar så skruva ned termostaten på elementet. Annars kommer termostaten kalla på full värme och då kommer det vara ännu varmare när ni stänger fönstret. Dessutom vädrar ni bort energi.
Om gardinen hänger runt termostaten så kan det bli varmt där och då slår elementet ifrån trots och det kan upplevas kallt i rummet.

Hemförsäkring
Ha alltid en hemförsäkring. Det skyddar er vid eventuella inbrott och skador.

Städa tvättstuga
Var och en städar efter sig.

Städa trapphus
I vissa fastigheter sköter ni hyresgäster trappstädningen. Det står på kontraktet.

Sopor
Sopsortering gäller. Finns vita och svarta påsar i källaren.
Flaskor, burkar, tidningar m.m. lämnas på närmaste återvinningsstation.

In- och Utflyttning
Sker den 1:e om det är en vardag. Annars närmaste efterföljande vardag.
Om inget annat överenskommes med ny hyresgäst.